Woongebouw Potgieterstraat

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Het woongebouw aan de Potgieterstraat maakt deel uit van de herstructurering van de naoorlogse woonwijk De Wijert. Het stedenbouwkundig plan van De Nijl Architecten voorzag in de toevoeging van seniorenwoningen en voorzieningen bij het wijkcentrum. Daarbij was het wenselijk de expeditiekant van de winkelstrip beter in te passen. Het woongebouw is daarom parallel aan de winkelstrip gesitueerd zodat deze onderdeel wordt van een nieuw blok met twee voorkanten: winkels aan de kant van het wijkcentrum en woningen aan een gemeenschappelijke tuin. De straat is ingericht als een besloten expeditiehof en parkeerplaats. Het woongebouw is aan beide koppen vanaf de zijstraten ontsloten. Via een portico langs de gemeenschappelijke tuin kom je in een ruime entreehal. Aan de portico’s liggen buurtvoorzieningen, in het middendeel is een verdiepte parkeergarage met bergingen gesitueerd. De appartementen zijn ontsloten met galerijen aan de expeditiehof. Binnen een regelmatige gevelmaat zijn verschillende woningtypen gesitueerd. De woningen hebben terrassen of loggia’s.

De lengte van het woongebouw is aan de tuinzijde gebroken door de geleding van de bouwmassa. De drie vooruitgeschoven volumes sluiten terrassen en portico’s in. Aan de expeditiehof wordt de lengte gebroken door verschillende uitwerkingen van de galerijgevel: gesloten aan de koppen, open in het middendeel. Het gevelbeeld benadrukt de eenheid van het gebouw en bestaat uit een raster van borstweringen van gele ruwe baksteen en penanten van gladde lichtgrijze beton. Deze elementen bieden een ‘taal’, waarmee een gedifferentieerd gevelbeeld wordt gemaakt. De gele steen en het grijze beton sluiten aan bij het architectuurbeeld van de omgeving. De portico’s en entreehallen hebben een hoog afwerkingsniveau.

 
Jaartal
2008
Woningtype
Appartementen
Aantal
58
Programma

58 seniorenwoningen, 530 m2 bedrijfsruimte, 44 gebouwde parkeerplaatsen

Adres
Potgieterstraat
Plaats
Groningen
Architect
De Nijl Architecten
Opdrachtgever
Nijestee
Aannemer
BAM Woningbouw BV