De Trefkoel

Foto: Roos Aldershoff

Foto: Roos Aldershoff

Foto: Roos Aldershoff

Foto: Roos Aldershoff

Foto: Roos Aldershoff

De Trefkoel maakt deel uit van de herstructurering van de wijk Paddepoel, een uitbreidingswijk uit de jaren 50 en 60. De locatie is gelegen tegenover het winkelcentrum aan de Zonnelaan, een belangrijke ontsluitingsweg. Fase 1 en 2 maken deel uit van het door KENK architecten ontworpen stedenbouwkundig plan. Fase 1 is een blok in de reeks halfopen, kamvormige woonblokken, terwijl fase 2 een gesloten bouwblok met een 60 meter hoge woontoren is.

De kamvormige woonblokken sluiten met de open zijde aan op de strokenbouw in de wijk en vormen tevens een gesloten stedelijke wand naar de Zonnelaan. De hoogbouw op beide koppen markeert de belangrijke positie van de locatie binnen Paddepoel. Kenmerkend voor het plan is de gelede opbouw en de setbacks, waardoor een karakteristiek beeld ontstaat en waarmee de mogelijkheid gecreëerd wordt om diverse woningtypes en buitenruimten te maken. Met de mix van wonen, werken en voorzieningen die in het plan is opgenomen wordt de rigide functiescheiding van de naoorlogse wijk doorbroken. De gebouwen richten zich naar de straat en zijn een toevoeging aan het zich aldaar afspelende sociale leven.

Fase 1 bestaat uit 73 appartementen, waarvan er 43 worden beheerd door Stichting NOVO. Deze stichting richt zich op mensen met een verstandelijke beperking die naar eigen vermogen zouden moeten kunnen blijven deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Naast de individuele zorgwoningen zijn er tal van ondersteunende ruimten waarvoor KENK ook het interieur heeft ontworpen. Hieronder valt ook een ‘buurtkantine’ waar de bewoners zelf kunnen koken en waar bij bijzondere gelegenheden ook buurtbewoners kunnen komen eten. Dit versterkt de binding tussen de bewoners en buurt. Op het dak van de parkeergarage is een collectieve tuin met een terras op de middagzon. Voor de randen van de balkon- en galerijplaten en de hekwerken is een ornament ontworpen door de Groningse kunstenaar Jack Brandsma. Het toegepaste sleutelmotief is geïnspireerd op archeologische vondsten in de omgeving. Hiermee wordt het nieuwe gebouw verankerd in zijn omgeving.

 
Jaartal
2016
Woningtype
Appartementen
Aantal
538
Programma

73 sociale huurappartementen (waaronder 43 zorgwoningen), 445 studentenwoningen, 20 tweekamerwoningen, bedrijfsruimte

Adres
Zonnelaan
Plaats
Groningen
Architect
KENK architecten
Opdrachtgever
Nijestee en Stichting NOVO
Aannemer
Trebbe Oost & Noord