Woningen Grote Beerstraat

De realisatie van de Grote Beerstraat is onderdeel van de herstructureringopgave van Paddepoel Zuid-West. Stedenbouwkundig uitgangspunt vormen 2 blokken van ruim 100 meter lang met respectievelijk 18 en 19 woningen. Deze blokken worden architectonisch geïndividualiseerd door 2 typen woningen om en om zestig centimeter te laten verspringen. Dit strakke ritme wordt doorbroken door de uitbreidingen van de terugliggende woningen. Deze uitbreidingen liggen in hetzelfde gevelvlak als de voorste woningen en nemen zo de eigenschappen (raamvorm en kleur) ervan over. Het voorliggende gevelvlak wordt verder nog verbijzonderd door 3 typen metalen gevelkaderingen.

Er is een subtiel onderscheid tussen het voorvlak (gladde steen) en het achtervlak (enigszins ruwe steen). Deze stenen behoren tot dezelfde familie, zodat het onderscheid pas op korte afstand ervaarbaar wordt. Ten slotte is tussen beide blokken een kleurnuance aangebracht, waarmee ingespeeld wordt op de stedenbouwkundige situatie. Het eerste woonblok is gemetseld in een antraciet/zilveren baksteen. Het tweede woonblok is uitgevoerd in een rood-paars/zilveren baksteen, waardoor dit blok meer aansluit bij de in rode baksteen uitgevoerde omgeving. Dit geeft tevens de twee afzonderlijke blokken een eigen identiteit. Door de extra hoge tweede verdieping (4,5 meter) aan de straatzijde krijgen de woningen de uitstraling van een voorname stadswoning.

 

 

 

 
Jaartal
2007
Woningtype
Eengezins in rij
Aantal
37
Programma

37 eengezins koopwoningen/starterswoningen

Adres
Grote Beerstraat
Plaats
Groningen
Architect
Marco Henssen Architect BV
Opdrachtgever
Lefier
Aannemer
Trebbe Oost & Noord