Zuiderkruislaan

Eind jaren 90 is besloten om de wijk Paddepoel Zuidwest te herstructureren. Stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke uitgangspunten waren het vergroten van de diversiteit binnen de woningvoorraad, inbedding in de structuur van de stad en de ruimtelijke continuïteit, het verbeteren van de openbare ruimte en het verbeteren van de identiteit van de buurt. Binnen de bestaande ruimtelijke hoofdstructuur zijn zes deellocaties voor nieuwbouw omschreven, waaronder het deelgebied waar de Zuiderkruislaan is gelegen.

Uitgangspunt voor de Zuiderkruislaan was twee-onder-één-kap-bebouwing in drie bouwlagen. In de architectonische uitwerking heeft MAS architectuur gekozen voor een gelaagde wandopzet. De hoofdmassa’s van de blokken bestaan uit twee verdiepingen en zijn opgetrokken in een Groninger-rood metselwerk. Deze hoofdmassa’s zijn in de voorste linie gekoppeld middels erkers en een doorgetrokken metselwerkband boven de opritten, alles in een paarsrode steen. De koppeling middels de gemetselde band zorgt enerzijds voor de gewenste wandwerking, anderzijds voor een geregisseerd eindbeeld waarachter de bewoners alle vrijheid hebben voor het realiseren van o.a. een carport, zonder dat dit het straatbeeld beïnvloedt. De bovenste verdieping bestaat uit een houten opbouw met een lessenaarskap die de achterste linie van de stedenbouwkundige wand vormt. Op deze verdieping zijn op het zuiden georiënteerde dakterrassen in het ontwerp meegenomen. Het specifieke bouwsysteem van Groothuis Woningbouw heeft geleid tot een uiterst snelle realisatie van de veertien woningen, waardoor overlast voor de bestaande buurt tot een minimum werd beperkt, een belangrijk uitgangspunt bij herstructurering. Binnen drie maanden na het storten van fundering zijn alle woningen opgeleverd.

 
Jaartal
2006
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
14
Programma

14 woningen

Adres
Zuiderkruislaan
Plaats
Groningen
Architect
MAS architectuur
Opdrachtgever
Lefier
Aannemer
Groothuis Woningbouw bv