Cortinghborg – woningen

Op een voormalig sportveld in het noordoosten van de stad is een nieuwe woonwijk gerealiseerd in de vorm van een stedelijk ‘coulissenlandschap’. Hiermee is gepoogd samenhang tot stand te brengen tussen de schaal van het ‘tuindorp’ De Oude Hoogte en het industriegebied aan de overzijde van de noordelijke ringweg. De verdeling in opeenvolgende woonsferen levert een gedifferentieerd aanbod aan woningtypologieën.

Het tussen 2011 en 2015 uitgevoerde plan van architecten en | en wordt aan de noordelijke zijde begrensd door een langgerekt appartementengebouw dat tegelijkertijd in geluidswering voorziet. Het zuidelijk deel van het plan zoekt aansluiting op de woonwijk door voortzetting van de aanwezige verkeersstructuur en verkaveling in gesloten bouwblokken.

De hoven zijn in verschillende configuraties uitgevoerd waardoor perspectivische tussenruimtes ontstaan. Hier lopen de toegangswegen vanuit de bestaande wijk doorheen en wordt geparkeerd. De entrees en de binnenhoven verwijzen naar de nabij gelegen historische Cortinghpoort. De woonhoven bestaan uit privétuinen met een berging en grenzen aan een gemeenschappelijk binnenterrein met bomen die diepte creëren en inkijk verminderen.

De blokken zijn opgebouwd uit een schil van metselwerk, repeterende kozijnen en schuine daken met stalen dakpannen, allemaal in dezelfde kleur. Per blok is voor een andere tint gekozen. De poorten, hoeken en het binnengebied vormen door de afwijkende witte kleur voor een bijzonder contrast.

 
Jaartal
2015
Woningtype
Eengezins in rij
Aantal
97
Programma

97 sociale koop- & huurwoningen in 4 gesloten bouwblokken

Adres
Terdelt, Heijplaat, Het Lansink, Kapelleveld, Zuilen, Poortstraat
Plaats
Groningen
Architect
architecten | en | en
Opdrachtgever
De Huismeesters
Aannemer
Noppert