Plutolaan/Meteoorstraat

Vanwege de stedenbouwkundige autonomie van het bouwplan benaderde 4D architecten dit project als één geheel. Daarbij is als ontwerpconcept duidelijk gekozen voor een afwijkende vormgeving ten opzichte van de bestaande context. Zo wilde de architect aansluiten bij het objectmatige, autonome karakter van het bouwplan. Op basis van de in het uitwerkingsplan vastgelegde verkaveling zijn allereerst lessenaarsdaken geïntroduceerd, waarmee het eigenzinnige karakter van het bouwobject wordt gevoed. De daken vormen als het ware de planverankeringen.

De eigenzinnigheid van het bouwplan wordt bekrachtigd door de toepassing van unieke materiaalkleuren binnen deze context. Het autonome, objectmatige karakter van het bouwplan handhaafde de architect door twee symmetrieassen door het bouwplan te leggen. Zo ontstaat geen voor-, achter- of zijkant. De plattegronden zijn gespiegeld langs deze assen.

Om te voorkomen dat de erfafscheidingen losse toevoegingen binnen het bouwplan worden, zijn deze mee-ontworpen in een verbindende plint die rondom het gehele bouwplan loopt. Op deze manier valt het plan niet uiteen in vier verschillende bouwvolumes, maar is het een stedenbouwkundig geheel. De hoeken van het blok zijn op een afwijkende manier vormgegeven, en geven het gebouw een opvallend karakter.

De gevels van de woningen zijn ontstaan uit de benadering van het bouwplan als geheel. Een enkele woning krijgt kwaliteit binnen de collectiviteit van het bouwplan. Hierbij was het voor de architect van belang om de kwaliteit die de massastudie pretendeert, te bewaken. Die kwaliteit zit hem in strakke lijnen en een massieve verschijningsvorm. Om deze reden zijn de daken met gevelpannen uitgevoerd, zonder dakoverstekken. De raamopeningen accentueren het massieve karakter van het bouwplan: ze zijn niet te fors van stuk en maken her en der plaats voor forse vlakken metselwerk.

 
Jaartal
2012
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
18
Programma

18 grondgebonden woningen

Adres
Plutolaan, Meteoorstraat
Plaats
Groningen
Architect
4D Architecten
Opdrachtgever
De Huismeesters
Aannemer
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv