Planck

De Gemeente Groningen startte in 2010 het initiatief BouwJong als alternatief in de zoektocht naar huisvesting voor jongeren in de particuliere sector. Eén van de resultaten van BouwJong is het project “Planck”,135 jongerenappartementen met een fietsenstalling en 42 parkeerplaatsen.

Het initiatief BouwJong betreft de planvorming en realisatie van grootschalige hoogwaardige jongerenhuisvesting in een viertal zones in de stad Groningen, waarbij gunstige ligging ten opzichte van de onderwijscentra en het stadscentrum en de ruimte om woonmilieus voor jongeren te ontwikkelen een belangrijke rol spelen.

Samen met wijkbewoners, jongeren, woningcorporaties, onderwijsinstellingen hebben ontwerpers / architecten een antwoord proberen te vinden op de vraag wat de projecten op het niveau van het gebouw, de directe omgeving en de stad terug zouden moeten geven.

Jongerentoren “Planck” is halverwege de manifestatie BouwJong ingestroomd. Het aanvankelijk als appartementencomplex ontworpen bouwvolume is, na een door marktomstandigheden gedwongen heroverweging, doorontwikkeld tot jongerenhuisvesting. In dit proces speelden de bestemmingsplancontouren (op basis van het aanvankelijke ontwerp), de optimalisatie van de constructieve- en ontsluitings-structuur in relatie tot het programma (jongerenappartementen van ± 28m2 GBO) een belangrijke rol. De stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van het oorspronkelijke plan werden daarbij gehandhaafd.

Het project bevindt zich op de kruising van de Zonnelaan en het spoor van Groningen naar Delfzijl/Roodeschool. Hierbij reageert het volume vanaf de begane grond t/m de 5e verdieping op z’n directe omgeving, zowel programmatisch (orientatie) als volumieke opbouw. De 6e t/m 11e verdieping onttrekken zich aan het maaiveld en richten zich boven de boomkruinen op het zuid-oosten (centrum stad) en het noord-westen. Deze verdraaiing komt in de gevel tot uitdrukking door de omkering in omvang van de gevelopeningen. De parkeer- en entreelaag is, zoals aangegeven in het stedenbouwkundige plan, ingebed in een talud van 1,5 m hoog. Deze laag is aan de oostzijde omzoomd door een haag en wordt onder het bouwblok voorzien van een strook strekmetaal als ‘voeg’ tussen het talud en het gebouw.

De appartementen zijn gelegen aan een centrale middengang en zijn deels gegroepeerd rondom de lift- en trappenzone. Elke verdieping heeft z’n eigen herkenbare kleurthema meegekregen bij de voordeuren, het instrooisel in de gietvloer en de armaturen.

 
Jaartal
2014
Woningtype
Appartementen
Aantal
135
Programma

135 kleine jongerenappartementen, 42 parkeerplaatsen en een fietsenberging.

Adres
Kleine Beer
Plaats
Groningen
Architect
Zofa architecten
Opdrachtgever
Nijestee
Aannemer
Plegt-Vos