Groot Heemwerd

De zuidelijke ‘Wierde’ van de nieuwe woonwijk Reitdiep in Groningen is vormgegeven als een iets hoger gelegen nederzetting van verschillende woningtypen die samen een ensemble vormen. De woningen worden aan de buitenzijde door een rondgaande ringweg ontsloten. Langs deze weg richt de Wierde zich met de voorzijde naar het omringende landschap. Doordat het geheel hoger is gelegen, bestaat de buitenzijde uit een aflopend (gras)talud met bomen. Centraal in de Wierde ligt een grote park-/pleinruimte die in de vier windrichtingen weer wordt verbonden met de buitenring. Deze ontsluitingswegen liggen met de assen zodanig ten opzichte van elkaar verschoven dat op de hoeken van de pleinen vrijstaande woningen altijd de beëindiging vormen van de straat en een inleiding vormen voor de pleinruimte. Bij de inrichting van de straten is, in overleg met de gemeente, gekozen voor het informele ‘dorpse’ model. De voortuinen zijn vijf meter diep, met uitzondering van de vrijstaande woningen op de hoek, die met de tuin juist de hoek markeren. Deze hoekvoortuinen zijn drie meter diep en worden afgebakend door een doorgaande hagenstructuur. De tuinen zorgen voor het groene, landelijke beeld dat Mulleners + Mulleners voor ogen had.

De woningen op de hoek versterken de stedenbouw met hun voorgevels, de woningen aan het plein vormen een wand die het plein definieert. Binnen het gehele plan zorgt de afwisseling van langs- en dwarskappen en het af en toe voorkomen van lage goten voor een afwisselend straatbeeld. De woningen verwijzen naar het archetype ‘huis’. Maar dit wordt op een historisch vernieuwende manier vertaald. In de detaillering is sprake van een onmiskenbaar moderne uitwerking. Het in maat ‘klassieke’ raam vormt een doorgaand grid. Los van dit grid is gebruik gemaakt van door het plan heen dansende erkerramen. Ook hier is de detaillering zo abstract mogelijk.

 
Jaartal
2008
Woningtype
2/1 kap, vrijstaand, rijwoningen
Aantal
71
Programma

71 woningen

Adres
Kleiwerd
Plaats
Groningen
Architect
Mulleners & Mulleners
Opdrachtgever
AM Wonen, Volker Wessels Vastgoed
Aannemer
Plegt-Vos