De Wierde – Klein Heemwerd

Dit plan voor 36 woningen is vormgegeven als een samenhangend woonbuurtje op een wierde, iets hoger gelegen dan de omgeving. De entreezijde van de woningen is gericht op een gemeenschappelijk, openbaar binnengebied in het hart van de wierde. De tuinzijde van de woningen is gericht op het omringende landschap. De wierde wordt aan vier zijden omringd door een watergang en is toegankelijk via een brug. Ze wordt omzoomd door een uniforme houten pergola en een openbaar voetpad langs de watergang. Door het verschil tussen het verhoogde peil van de woningen en het verlaagde peil van de omloop wordt de privacy van de achtertuinen zoveel mogelijk gewaarborgd en blijft er tegelijkertijd een vrij uitzicht mogelijk vanuit de woningen en de tuinen naar het landschap. De verkaveling van het gebied is zodanig dat alle woningen zowel op de centrale openbare ruimte zijn georiënteerd als op de buitenrand. De woningen hebben een markante hoofdvorm met gebogen kappen, haaks op de openbare ruimte. De relatief grote kappen en de lage gootlijnen zorgen samen met de informele verkaveling van het gebied voor een dorps en kleinschalig karakter. De witte ‘maskers’ aan de voorzijde van de woningen geven extra expressie aan de gevels, en benadrukken de hoofdopzet van een harmonische ‘familie’ van woningen in een karakteristieke eigen setting.

 
Jaartal
2006
Woningtype
Vrijstaand, 2/1 kap
Aantal
36
Programma

36 woningen

Adres
Helwerd
Plaats
Groningen
Architect
BDG Architecten
Opdrachtgever
Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
Aannemer
Heijmans Bouw