De Velden – fase 1

Foto: Jitske Hagens

Foto: Jitske Hagens

Foto: Jitske Hagens

Op de locatie van de voormalige voetbalvelden en het oude voetbalstadion van FC Groningen in de Oosterparkwijk is een nieuwe buurt gepland. Uitgangspunt voor deze nieuwbouw was dat er gebouwd zou worden in een architectonisch bijzondere wijk met een specifiek (Oosterparks) karakter. Dit karakter diende in de plannen terug te komen. Daarbij speelden elementen als horizontale gelaagdheid, metselwerk composities, verfijning van details, overgang openbaar-privé en kleurgebruik een rol.

Bureau Noordeloos ontwierp in het totale plan twee soorten woningen. De woningen aan het Oosterpark kennen een sterke ruimtelijke werking tussen de begane grond en de verdieping waar de woonfunctie geconcentreerd is. Daarnaast zijn er woningen aan een binnenstraat (de zogenaamde stadionwoningen) die zich kenmerken door een compositie op blokniveau. Bij alle woningen heeft de entree van de woning een overmaat waardoor deze ook dienst doet als halve carport. Glasmozaïek in de entreepuien zorgt voor een subtiel gefilterde sociale betrokkenheid tussen de bewoner en de straat.

Het project is ontworpen in samenwerking met KUUB, centrum voor particuliere bouw. Binnen het strakke stedenbouwkundig kader en de grote samenhang is daarbij een grote mate van variatie geboden aan de individuele kopers. Die variatie is zowel te vinden in plattegronden met een rijke afwisseling in leefpatronen en daarop geënte specifieke indelingen, alsook in de gevel. Met een set van standaard gevelopeningen is de koper de mogelijkheid geboden om te schuiven, toe te voegen dan wel weg te laten. Binnen de gevelvlakken levert dat een rijke variatie op in het totaalbeeld.

 
Jaartal
2008
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
36
Programma

36 woningen

Adres
Tjerk Bolhuisstraat, Henk Corneliusstraat, Parkzijde
Plaats
Groningen
Architect
Bureau Noordeloos
Opdrachtgever
Nijestee, KUUB
Aannemer
G3 aanneemcombinatie (Rottinghuis, BAM en Bouwborg)