Typhoon

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Het derde blok van de Grunobuurt, Typhoon, werd in 2015 gerealiseerd. De Grunobuurt is ontstaan ten tijde van grote woningnood na de Eerste Wereldoorlog. In 2004 werd besloten de wijk grootschalig te vernieuwen; de woningen bleken in een technisch matige staat en de woonkwaliteit was niet naar behoren. De kwaliteit van het na-oorlogse plan was de duidelijk herkenbare eenheid binnen het stedelijk weefsel. Binnen deze eenheid bevond zich een grote variatie aan bijzondere plekken, zowel in de inrichting van de buitenruimte als in de detaillering van de bebouwing. Deze gevarieerde eenheid heeft De Zwarte Hond ook als uitgangspunt genomen voor het nieuwe stedenbouwkundig plan van Grunobuurt Noord. Het plan wordt gekenmerkt door een ensemble van acht gesloten bakstenen bouwblokken die trapsgewijs oplopen en op verschillende hoeken hoogteaccenten hebben. De eenheid wordt verkregen door eenduidige en herkenbare bouwvolumes. Daarnaast wordt de eenheid versterkt door regels voor de inrichting van de openbare ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken. De variatie is gezocht in bijvoorbeeld profielen, detaillering, steensoorten en goothoogten.

Het recent in gebruik genomen Typhoon is ontworpen door De Zwarte Hond en is met 109 woningen het grootste blok van het stedenbouwkundige plan. Onder het drie tot zes verdiepingen hoge getrapte volume zit een parkeergarage voor 156 parkeerplaatsen, met op het parkeerdek een gemeenschappelijke binnentuin.

De woningen hebben verschillende buitenruimten, afhankelijk van de oriëntatie en positionering in het blok. Op de begane grond hebben de maisonnettewoningen bijvoorbeeld een terras aan de binnentuin, aan de getrapte volumes op de bovenste verdieping hebben de appartementen een riante daktuin, op de kopse kant een volledig uitstekend balkon en aan de langszijde een half uitstekend balkon. Afhankelijk van de oriëntatie van de gevels zijn de balkons voor optimale bezonning recht boven elkaar geplaatst (noordgevel) of juist verspringend per verdieping (west-, zuid- en oostgevel). Door de grote ramen, opengewerkte balkons en veelheid aan buitenruimtes is er altijd een sterke verbinding met wat er zich op straatniveau en op het water van het Hoornsediep afspeelt. Rijkelijk gedetailleerd metselwerk en bijzondere entree-hekwerken zorgen ervoor dat het nieuwe blok goed aansluit op de bestaande woonblokken van de Grunobuurt.

De woningen op de verdiepingen worden aan de binnenzijde van het blok ontsloten door een opvallende witte galerij die contrasteert met het rode baksteen. Bij de entrees van de woningen verbreedt de galerij zich iets, zodat de woningen makkelijk toegankelijk zijn. Deze ruimte kan ook door de bewoners gebruikt worden als buitenruimte of om planten neer te zetten. De omsloten binnentuin is vanaf de straat op twee plaatsen toegankelijk door een groot hek. Eén van deze plaatsen leidt tevens naar de parkeergarage. Ook vanaf de binnenhoeken van de tuin, waar zich de belangrijkste stijgpunten bevinden, kunnen de bewoners de binnentuin betreden. Vanaf de hoger geleden verdiepingen kunnen de bewoners van de tuin genieten, door de aanwezige bomen en weelderige grassoorten.

 
Jaartal
2015
Woningtype
Appartementen
Aantal
109
Programma

109 appartementen met parkeergarage

Adres
Grunostraat, James Wattstraat
Plaats
Groningen
Architect
De Zwarte Hond
Opdrachtgever
Nijestee
Aannemer
Plegt-Vos