Trezoor

‘Trezoor’, een oud woord voor schatkamer, is tevens de naam van een door AAS Architecten ontworpen woongebouw op het CiBoGa-terrein. Het wooncomplex bestaat uit 20 woningen en 27 appartementen en is gerealiseerd binnen de stedenbouwkundige opzet van CiBoGa, volgens het concept van zogenaamde ‘schotsen’ in een groen, parkachtig landschap. De groene deken die zo ontstaat, vormt de verbinding tussen verschillende woongebouwen die alle zijn voorzien van een semi-openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en gemeenschapszin.

Trezoor is het ruimtelijke resultaat  van een verkenningstocht naar de mogelijkheden en spanningen die bestaan tussen openbaar en privé, buiten en binnen, formeel en informeel. Bij het ontwerpproces vormde het klassieke gesloten bouwblok een inspiratiebron. Door de ruimte binnenstebuiten te keren, zou er een buitenwereld in een binnenwereld ontstaan, die niet langer restruimte is maar een eigen verblijfskwaliteit kent. De eis van een hoge bebouwingsdichtheid binnen een strak budgettair kader leidde tot een breed scala aan compacte woontypen die alle geordend zijn naar ‘informele’ (leef)ruimtes en ‘formele’ (facilitaire) ruimtes. Doordat de woningen afwisselend aan het parklandschap en aan de semi-openbare ruimte worden ontsloten is er een complex ontstaan waarin formeel en informeel naast elkaar bestaan; Trezoor is tegelijkertijd een binnen- en een buitenwereld.

Onderdeel van de opgave was een helder schakelpunt tussen formeel- en informeel. De oplossing hiervoor is gevonden in de contouren van het voormalig scheikundig laboratorium. Het onderscheid is duidelijk herkenbaar door het gesloten karakter van de formele zijde, en het open karakter van de informele zijde. Daarnaast zijn de overgangen tussen openbaar en privé in de gevel gemarkeerd door een helderrode kleur, die tegenwicht geeft aan de grijze en bruine baksteen die in een blokpatroon over de gevel is uitgespreid.

De tussenruimte speelt in Trezoor een allesbepalende rol. Via de helderrode hoofdentree, die is vormgegeven als trap, betreedt men een andere wereld. Door het hoge siergras van Bureau B+B volgt men de voetpaden naar de voordeuren, die voorzien zijn van specifieke voorruimten, zoals een vlonder. Aan het einde van een reeks van overgangen wordt de binnenkomst geaccentueerd in een hal die zich over de gehele breedte van de woning uitstrekt.

 
Jaartal
2009
Woningtype
Appartementen, woningen
Aantal
47
Programma

20 woningen, 27 appartementen

Adres
Ebbingedwinger 1-41
Plaats
Groningen
Architect
AAS Architecten
Opdrachtgever
I.M.A.
Aannemer
Moes bouwgroep en BAM Woningbouw