Rijwoningen Eelderzoom

Foto: Jitske Hagens

Foto: Jitske Hagens

Foto: Jitske Hagens

Deze woningen zijn ontworpen in collectief particulier opdrachtgeverschap, begeleidt door stichting KUUB. Hierbij was het doel de ultieme balans tussen collectiviteit en individualiteit te realiseren, in het belang van bewoners bij de ontwikkeling van woningbouw. Deze spanning tussen individualiteit en collectiviteit werd door de architect als een bijzondere kans voor het ontwerp beschouwd. Binnen het project van de Rijwoningen aan de Eelderzoom is dit vertaald in de façade naar het plein; de naar buiten stekende dozen die aan de gevel hangen, vormen een extra ruimte waar bewoners voor konden kiezen. De herhaling van deze elementen op diverse posities vormt als totaliteit een formeel, sterk en dynamisch gezicht naar het plein. Het tegenovergestelde is het geval bij de façade naar de zonnige tuin. Door het articuleren van de woninggrens en de uitbouw ontstaat hier informaliteit en kleinschaligheid, de individuele kant.

 
Jaartal
2008
Woningtype
Eengezins in rij
Aantal
13
Programma

13 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap

Adres
Dolomietstraat
Plaats
Groningen
Architect
Moriko Kira Architect
Opdrachtgever
Vereniging Eelderplein i.s.m. De Huismeesters en KUUB
Aannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma