Plan M

Aan het Oosterhamrikkanaal stond tot voor kort een complex waarin woon- en bedrijfsruimte was ondergebracht. Het complex fungeerde onder meer als distributiecentrum van het UMCG, terwijl op de bovenste verdieping gewoond werd. De panden werden halverwege de vorige eeuw ontworpen door de architecten Klein en Maaskant (over de betrokkenheid van de laatste bij het definitieve ontwerp bestaan overigens twijfels), die samen zo’n 50 bedrijfsgebouwen ontwierpen.

Nadat omstreeks 2014 besloten werd om hier een woonproject te realiseren, werden de mogelijkheden onderzocht voor het (deels) onderbrengen van dit project in de bestaande bebouwing. Zowel de indeling en afmeting van de ruimtes als de bouwkundige staat van het complex lieten echter weinig speelruimte over. De ingrepen die nodig zouden zijn om het gebouw een herbestemming te geven, zouden geen positieve uitwerking hebben op de originele staat van dit culturele erfgoed. De enige mogelijkheid was daarom over te gaan tot sloop.

Van Ringen Architecten probeerde in de nieuwbouw zoveel mogelijk het karakter van de oorspronkelijke bebouwing terug te laten komen. Het kenmerkende witte kader dat door kolommen overeind gehouden wordt, is hiervan het belangrijkste voorbeeld. Opvallend is verder de indeling in drie bouwblokken, elk met een specifiek karakter. De buitenste blokken vormen de overgang tussen het bestaande vooroorlogse gesloten bouwblok en het centrale middenblok. Zowel de maat als de schaal van het nieuwe complex sluiten daarbij aan bij de bestaande gevel.

In de nieuwe gebouwen bevinden zich kleine appartementen van variërende grootte, die uitkomen op een middengang. Bewoners kunnen aan de achterzijde van het complex parkeren. In het midden van het centrale blok zit een ruime entree.

De ontwerpers hebben de begane grond direct in verbinding gebracht met de kade. De derde etage is bewust afwijkend vormgegeven, en moet fungeren als visuele kroon op het complex. Bij het project is gekozen voor materialen en vormen die passen bij de oorspronkelijke bebouwing: bakstenen gevels, een wit gestucte rand en gekleurd glas voor de balkons.

 
Jaartal
2016
Woningtype
Appartementen
Aantal
148
Programma

148 tweekamerappartementen

Adres
Oosterhamrikkade
Plaats
Groningen
Architect
Van Ringen Architecten
Opdrachtgever
Urban Interest
Aannemer
Geveke