Peizerhoven

Vier kleinschalige woonstraten, onderling verbonden met houten vlonders, bieden in Peizerhoven ruimte aan vijftig woningen. Tussen de opgehoogde woonstraten blijft het lager gelegen weidelandschap in stand, met behoud van de bestaande sloten en bijbehorende ecologische structuur. Op enige afstand van de sloten is de grond verhoogd voor het wonen, waardoor er landtongen ontstaan in het landschap. Op die landtongen is plaats voor woningen en wegen. Houten vlonders als terrassen vormen de afscheiding tussen het opgehoogde gebied en het oorspronkelijke weiland. Dat oorspronkelijke weiland wordt in tact gelaten. Op deze wijze ontstaat er een scherp contrast tussen de ‘versteende’ woonstraten en de groene ‘longen’. Er is daarbij gezocht naar een balans tussen stedelijk wonen en landelijk karakter. De vereniging van eigenaren ziet toe op de instandhouding van deze longen. LVM landschapsatelier heeft een bijdrage geleverd aan de ideevorming en uitwerking van de gebiedsinrichting. Om het bijzondere karakter van het gebied te onderstrepen is Peizerhoven verkeerstechnisch noch visueel direct aan de Peizerweg gekoppeld. De voor Groningen wat ongebruikelijke rieten kappen op de woningen ondersteunen het landelijke beeld en geven de beleving van een andere wereld. Aan de groene zijde overheersen deze rieten kappen. Aan de straatzijde wordt het beeld vooral bepaald door de opgetrokken gemetselde gevels op de hoeken. De plattegrond van de woningen zelf speelt in op de verschillende karakters van voor- en achterzijde. Binnen een klassieke indeling met middengang zijn de keukens en de stalling aan de drukkere straatzijde gelegen. In plaats van de stalling kan de koper ook kiezen voor een werk- of slaapkamer.

 
Jaartal
2009
Woningtype
Vrijstaand
Aantal
50
Programma

50 woningen

Adres
Peizerweg, Drentselaan
Plaats
Groningen
Architect
Bureau voor Architektuur & Ruimtelijke Ordening Martini
Opdrachtgever
Strukton Projectontwikkeling
Aannemer
Strukton Bouw