Park Reitdijk

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Foto: Gerard van Beek

Voor het gebied Achter de Reitdijk schreef de gemeente Groningen een prijsvraag uit. Het ontwerp van KAW viel op door een bijzondere werkwijze: de woonmilieubenadering. Dit is een benadering waarbij stedenbouwkundige opzet, woningtypologie en doelgroep in samenhang worden gekozen.

“Door al deze aspecten te betrekken bij het ontwerp, creëer je wijken waar gelijkgestemde mensen op afkomen”, aldus architect Beatrice Montesano. “Doordat de woningen mensen met eenzelfde leefstijl aantrekken, kunnen we duidelijke keuzes maken. Hierdoor voorkom je dat je het type dertien-in-een-dozijn bouwt.”

Het ontwerp sluit aan op de bestaande bebouwing in Paddepoel-Zuidwest. Het benut de kracht van de bestaande ecologische zone, zonder deze aan te tasten. Voor het Park Reitdijk is gekozen voor twee verschillende types uit de woonmilieubenadering. Leven en genieten van de natuur was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

Er is veel aandacht besteed aan de overgang tussen privé- en openbare ruimte. De collectieve ruimte, zoals de besloten straat tussen de park- en de tuinwoningen, is hier een voorbeeld van.

In het park staan woningen voor mensen die willen genieten van de natuur en het levendige van de stad. De buitenruimte gaat moeiteloos over van terras naar park. Een woning voor mensen die zich niet laten leiden door beperkingen, maar door vrijheid en keuzes. Hiermee wilde de architect de scheiding tussen stad en landschap luchtiger maken.

Achter de parkwoningen staan twee-onder-één-kapwoningen met een besloten tuin. De straat is alleen voor lokale bewoners. Het veilige, beschermde karakter van de woning moet vooral jonge gezinnen aanspreken.

 
Jaartal
2010
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
20
Programma

13 parkwoningen en 7 tuinwoningen

Adres
Pegasusstraat
Plaats
Groningen
Architect
KAW architecten en adviseurs
Opdrachtgever
Gemeente Groningen