Palazzo Boterdiep

Foto: Richard Zomerdijk

Foto: Harry Cock

Op de locatie waar vroeger een drukkerij stond, zijn 20 appartementen gerealiseerd met eigen parkeervoorzieningen en commerciële ruimtes op de begane grond. Bewoners kunnen hier stedelijk wonen rondom een gemeenschappelijk binnenplein, op een compacte locatie aan de rand van de Groninger binnenstad.

Het appartementencomplex is tot stand gekomen door een gecombineerd opdrachtgeverschap van woningcorporatie Nijestee en ontwikkelaar Ballast Nedam. Aan de binnenzijde van het complex zijn appartementen in de sociale huursector gerealiseerd. Deze hebben een privébalkon dat grenst aan een collectief en beschut binnenplein, gelegen op het zuidwesten. Het gemeenschappelijke binnenplein zorgt voor een sociale en interactieve woonomgeving. De appartementen aan de buitenzijde van het complex zijn koopwoningen, ontwikkeld voor Ballast Nedam. De appartementen aan de Boterdiepzijde hebben een loggia of een wintertuin als buitenruimte. Alle appartementen hebben een oppervlakte van 90 m².

Het gebouw reageert direct op de reeds bestaande stedenbouwkundige situatie. Juist op deze locatie maakt de rooilijn een sprong. In het ontwerp is verder aansluiting gezocht bij de maat van de omgeving. Het gebouw is zowel in massa als in de gevel in vieren gesplitst. Precies in het midden bevindt zich een dwarsdoorsnede, die functioneert als een kleine straat – de beroemde Groninger ‘gang’ – van Boterdiep naar binnenplein. Tegelijkertijd vormt deze snede de verbinding tussen de verschillende bouwlagen en galerijen.

De gevels aan de Boterdiepzijde zijn uitgevoerd in baksteen, glas en koper met donkergrijze kozijnen. Dit contrasteert sterk met de gevels grenzend aan het binnenplein, waar juist voor warme materialen en kleuren is gekozen. Het gemeenschappelijke binnenplein geeft de appartementen extra woonkwaliteit. Het plein is opgemaakt in vlakken met verschillende soorten bestrating waaronder hout, steen en beton, gescheiden door zitelementen of bloembakken. De inrichting refereert aan de vaak chaotische en complexe taferelen die zo kenmerkend zijn voor stedelijke binnenterreinen.

Ongeveer twee jaar na ingebruikname van het appartementencomplex heeft Nijestee samen met de bewoners een project ontwikkeld om het binnenplein opnieuw in te richten. Hier staan nu een pingpongtafel en een picknicktafel, kunnen barbecues worden gehouden en kunnen kopers en huurders elkaar treffen.

 
Jaartal
2007
Woningtype
Appartementen
Aantal
20
Programma

20 appartementen en commerciële ruimte

Adres
Boterdiep 30-38
Plaats
Groningen
Architect
KAW architecten en adviseurs
Opdrachtgever
Nijestee, Ballast Nedam Bouwborg BV
Aannemer
Ballast Nedam