Nieuwe stempelwoningen De Wijert

De Wijert, een na-oorlogse uitbreidingswijk in Groningen, heeft vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een bijzondere stedenbouwkundige status gekregen. Bij transformaties moet de karakteristieke stempelstructuur duidelijk zichtbaar blijven.

In twee stempels worden op de plaats van duplexwoningen grondgebonden woningen ontworpen binnen het BRW-systeem van Geveke Bouw aan de Reviusstraat en de van Camphuysenstraat.

De stedenbouwkundige inpassing maakt heldere overgangen tussen openbaar en privé. Er wordt aansluiting gezocht bij de collectieve binnenterreinen. De architectuur verwijst naar de naoorlogse gevelopbouw van vlakken. Deze vlakken worden gerealiseerd door het type metselwerk op verschillende manieren en in verschillende verbanden toe te passen.

 
Jaartal
2014
Woningtype
Eengezins in rij
Programma

Eengezinswoningen in 4 gestempelde rijen

Adres
Reviusstraat, Van Camphuysenstraat
Plaats
Groningen
Architect
Bureau Ritsema
Opdrachtgever
De Huismeesters
Aannemer
Geveke