Nieuwbouw supermarkt en appartementen

Het Overwiningsplein is het winkelcentrum van de naoorlogse wijk Corpus den Hoorn, dat dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De wijk wordt aan de westzijde begrensd door het Noord Willemskanaal met daarachter de snelweg A28. Langs het kanaal ligt een parkachtige zone waarin bijzondere wijkfuncties als scholen, een kerk en andere voorzieningen zijn geplaatst. Het winkelcentrum heeft een breed voorzieningenniveau. Ter versterking van het centrum is gekozen voor nieuwbouw van een supermarkt in combinatie met appartementen. De nieuwbouw is tevens aanleiding om het Overwinningsplein opnieuw in te richten. Het plein wordt aan de westzijde begrensd door de Immanuelkerk.

De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande bebouwing geplaatst. Het plein is verlengd tot aan het kanaal, waardoor de kerk op het plein komt te staan. De nieuwbouw van de supermarkt en appartementen refereert  aan de zijde van het Overwinningsplein in vorm, materialisering en woningtypen sterk aan de bestaande bebouwing. De supermarkt is als plint vormgegeven en de woninggevels zijn gevat in een groot betonnen kader met balkons. De woningen hebben hun woonkamer over de volle breedte van het balkon, gericht op de kerk en het stadsleven. Aan de zijde waar het gebouw in de groenzone staat, manifesteert het zich veel meer als zelfstandig object, gelijk aan de andere gebouwen in deze zone. De privacy van zowel de bewoners van de appartementen als van de naastliggende school, wordt gewaarborgd door de galerij achter een gevel met gemetselde kolommen. Op de kop van het gebouw aan de kanaalzijde zijn, boven de laad- en losruimte van de supermarkt, zes kleinere appartementen en één grote loftwoning onder het schuine dak ontworpen.

De gevels van deze appartementen zijn in één groot venster gevat, om de kwaliteit van deze zijde, het uitzicht, te benadrukken. Onder het schuine dak zijn nog twee bijzondere woningen ontworpen, rond dakterrassen met uitzicht op het kantoor van de Gasunie.

 
Jaartal
2008
Woningtype
Appartementen
Aantal
27
Programma

27 appartementen en supermarkt

Adres
Overwinningsplein
Plaats
Groningen
Architect
Klein Architecten
Opdrachtgever
Hilvasco B.V.
Aannemer
Geveke