Da Costastraat

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Foto: Jannes Linders

Dit woningbouwproject is onderdeel van de herstructurering van de naoorlogse wijk De Wijert. Vanaf het begin van de vernieuwing van De Wijert is belang gehecht aan de ruimtelijke opzet van de wijk. Dit heeft geleid tot een weloverwogen, behoedzame aanpak. Door uit te gaan van de footprint van de te vervangen bebouwing kunnen de bestaande juridische kaders optimaal worden benut.

De nieuwbouw is gelegen aan weerszijden van de Da Costastraat. Het programma bestaat uit eengezinswoningen in de sociale huursector. De nadruk in de ruimtelijke opgave lag op het opnieuw vormgeven van een samenhangend straatbeeld.

Binnen een compacte opzet is een woning over drie lagen gerealiseerd. De opzet van het woningtype is traditioneel: op de begane grond de woonkamer-annex-keuken en op de verdiepingen de slaapvertrekken. Vanaf de eerste verdieping biedt de woning toegang tot een terras. Aan de westzijde van de Da Costastraat grenst de bebouwing aan een gemeenschappelijke tuin. De overgangsstrook bestaat uit lage beplanting. Aan de oostzijde zijn achtertuinen met een buitenberging uitgegeven, ontsloten via een achterpad.

Op de hoek is de diepte van de kavel benut om 2 gestapelde groepswoningen te realiseren, gericht op intramurale zorg, met ieder 6 woonunits en gemeenschappelijke woonvertrekken. Door de karakteristieke doorsnede van de naastgelegen rijwoning aan te houden, voegt de groepswoning zich soepel in het straatbeeld.

De architectuur sluit aan bij de omgeving, het dominante gevelmateriaal is baksteen. Bij de Da Costastraat is een rode, gereduceerde steen toegepast die verwijst naar de kleur metselwerk van de gesloopte portiekwoningen. Als tweede materiaal is prefab-beton toegepast. De prefab-betonnen kolommen brengen een verticale orde aan in de rij en maken de individuele woning herkenbaar. De karakteristieke dubbelhoge ‘buitenkamer’ aan de straat en de door ligusterhagen omzoomde voortuinen aan weerszijden van de Da Costastraat, zorgen voor een sterk en feestelijk straatbeeld.

 
Jaartal
2009
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
37
Programma

35 eengezinswoningen, 2 groepswoningen voor senioren

Adres
Da Costastraat
Plaats
Groningen
Architect
De Nijl Architecten
Opdrachtgever
Nijestee
Aannemer
Paas BV