Callisto

Callisto is onderdeel van de wijkvernieuwing in Paddepoel Zuidoost. De basis wordt gevormd door een stedenbouwkundig plan dat eveneens door Dana Ponec architecten werd opgesteld. Callisto is de eerste fase en beslaat een tweetal bouwblokken aan weerszijden van de Grote Beerstraat. De positie van de bouwdelen is in hoge mate bepalend voor de organisatie van de blokken en voor de geleding van de massa. Het meest noordelijke blok bestaat uit een woongebouw met parkeergelegenheid op de begane grond. De beide hoeken zijn opgehoogd. Daartussen zit een wat lagere gevelwand.

Hoewel de schaal van de individuele woning herkenbaar blijft, overheerst het ensemble. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de ontmoeting van het gebouw met de openbare ruimte: er zijn omkaderde puien naar het openbaar gebied, waar mogelijk openslaande deuren tussen witte prefab kolommen en zoveel mogelijk verblijfsruimtes aan de straat. De begane grond is gedeeltelijk ingevuld door een woongroep voor Indische ouderen. Voor de materialisatie heeft de naastgelegen Oranjebuurt als inspiratie gediend. De opdracht betrof dan ook om het stedelijke karakter van deze buurt ‘over het spoor te tillen’. Er wordt gebruik gemaakt van handvorm metselwerk in verschillende warme tinten, afgewisseld met witte prefab accenten en lichte houten kozijnen. In de woonstraat is ook keimwerk toegepast.

 
Jaartal
2009
Woningtype
Appartementen
Aantal
82
Programma

82 appartementen, woongroep Indische ouderen

Adres
Grote Beerstraat, Zonnelaan
Plaats
Groningen
Architect
Dana Ponec architecten
Opdrachtgever
Nijestee
Aannemer
Van der Reijdt