Aurora

Het vrijkomen van een schoolterrein tussen de Capella-, Sirius-, en Aldebaranstraat in Paddepoel gaf de mogelijkheid om het woningaanbod in de wijk te versterken. In samenwerking met SHP won FAME een door de gemeente Groningen uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp van deze inbreidingslocatie in een herstructureringswijk. Met de bestaande wijkstructuur als uitgangspunt en een inventieve oplossing voor zowel het parkeren als het wonen, is een plan ontworpen met diverse woningtypen en keuzevrijheid binnen de woningen. Kenmerkend is het ‘herstel’ van de rooilijnen en straatprofielen met entrees aan de straat. Verder is een collectief, informeel binnenterrein gecreëerd waar tevens geparkeerd kan worden. Hier is de parkeernorm van 1,7 opgelost. Binnen het ontwerp is ingezet op de handhaving van waardevolle bomen. Zij markeren nu de ontsluiting naar het achterterrein. De tuinen en terrassen van de woningen zijn voor het overgrote deel georiënteerd op het zuidwesten. Door de parkeeroplossing, gecombineerd met het behoud van de oude bomen, wordt in het omringende straatbeeld de parkeerdruk lager – en dus aantrekkelijker – en ontstaat een gezellige woonhof met oude groene elementen. Het plan wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase, bestaande uit 8 woningen, is in 2009 opgeleverd.

 
Jaartal
2009
Woningtype
Grondgebonden
Aantal
17
Programma

17 grondgebonden woningen

Adres
Siriusstraat
Plaats
Groningen
Architect
Fame Architectuur & Stedenbouw
Opdrachtgever
SHP
Aannemer
SHP Bouwbedrijven